Borgertinget

Havde vi RIGTIG ligeløn, hvis borgerne bestemte?

Ville vi deltage i alle de krige, hvis borgerne bestemte?

Havde vi ført den samme flygtninge- og indvandrerpolitik?

Havde vi solgt en del af DONG?

Ville vi sælge S-togene (som der er tale om nu)?

Ville vi have massive skattelettelser?

Ville vi have forbedret sygehusvæsenet?

Skulle det være gratis at gå til tandlæge?

Hvad ville vi støtte mest: eliteidrætten eller den brede idræt?

Havde vi fået ordnet SKAT for længe siden?

 

Giv os ret til at stille op. Støt kampen med en vælgererklæring!

Borgertinget er et politisk parti med kun ét punkt på programmet:

 

Vi vil have skabt et borgerting der skal tage stilling til, om initiativerne fra Folketinget nu også er i borgernes interesse.

 

Tinget skal være beskyttet af Grundloven og det skal kunne afvise love.

Indtil Borgertinget er oprettet, vil vi være neutrale i næsten alle, politiske spørgsmål. Vi vil dog modarbejde yderligere salg af Statens ejendom indtil Borgertinget kan tage stilling til det og vi vil kæmpe imod skattesnyd.

Når Borgertinget er oprettet, nedlægger vi tingets politiske gren.

Hvad vil vi?

BORGERTINGET vil i Folketinget for at arbejde for en Grundlovsændring. Vi vil gerne have et andetkammer bestående af 300 tilfældigt udvalgte borgere.

 

Hvorfor?

Kommunerne er blevet store, amterne er væk og man taler om at indskrænke antallet af folketingsmedlemmer.

Færre og færre mennesker får mere og mere magt og de fjerner sig mere og mere fra os. De sælger vores infrastruktur og de beskytter ikke vores penge imod skattesnyderi helt uden at gå i dialog med os.

De siger, vi har et demokrati, men de mennesker, vi kan stemme på, har ingenting at skulle have sagt. Politikken fastlægges af en snæver kreds i gruppeledelsen og de enkelte medlemmer er kun stemmekvæg uden selvstændige holdninger.

Folk samler sig i store grupper på facebook, fordi de føler, at politikerne handler hen over hovedet på dem.

I takt med, at færre og færre mennesker får mere og mere magt, siver vores demokrati lige så stille væk mellem hænderne på os. Det må og skal stoppes.

 

 

Hvordan?

Vi skal have samlet 20.109 gyldige underskrifter. Så er vi opstillingsberettigede.Støt os, så støtter du dig selv. Vi arbejder ikke for en bestemt politisk interesse, vi arbejder for at give OS - borgerne - en stemme som vores politikere SKAL lytte til.

 

Politik?

Nej. Vores mål er at sikre Borgertinget, så vi kan sikre, at vores politikere handler i vores fælles interesse. Vi er hverken til højre eller venstre, vi vil bare give folket en stemme. Vi vil dog modarbejde én ting: vi vil forsøge at forhindre, at der sælges infrastruktur eller andet af vores ejendom før et Borgerting har kunnet tage stilling til det.

 

Sådan fungerer det!

Andetkammeret – kaldet Borgertinget – skal bestå af 300 valgbare, danske statsborgere. De findes ved lodtrækning og de er ikke på forhånd organiserede i nogen sammenhænge. Alle medlemmer sidder i 3 år. Hver 3. måned udskiftes de 25 ældste medlemmer med 25 andre. Ingen kan udtrækkes mere end én gang..

Antallet af medlemmer i Borgertinget og den tilfældige udtrækning vil sikre, at Borgertinget altid markerer alle borgeres gennemsnitlige holdning til emnerne. Det vil sige, at Borgertingets beslutninger er det, vi vil og det er dét, Folketinget skal rette sig efter. Det er trods alt VORES land og VORES penge, de administrerer.

Borgertinget kan undersøge lovgrundlag, afvise love, foreslå love og indlede undersøgelser af, hvad de i øvrigt finder behov for..

 

Kun Folketinget kan udskrive folkeafstemninger, udskrive skat og lave love.

 

På grund af sin opbygning vil Borgertinget hverken kunne bestikkes eller dyrke særinteresser.

 

VÆR MED TIL AT SLÅ ET SLAG FOR DEMOKRATIET!

Hjælp os med at stille op!

 

Det handler ikke bare om dig og mig. Det handler også om vores børn og børnebørn.

Skal de vokse op i en verden, hvor eliten styrer, hvordan de skal leve eller skal de have ret til at blive hørt?

 

Ville vi f.eks. have RIGTIG ligeløn, hvis Borgertinget bestemte?

Ville 2% effektivitetskravet i det offentlige have holdt så længe?

Er der flertal i befolkningen for alle de krige, vi deltager i?

Copyright @ All Rights Reserved